Eindejaarsexpo begint te naderen

Iedereen welkom op de eindejaarsexpo van het Sask Roeselare